Cranberryteelt

Sinds 2011 telen we cranberry’s in de volle grond op ons cranberryveld. Daarnaast zijn we in 2019 gestart met een nieuw teeltsysteem: cranberry hangcultuur.

Het cranberryveld

In 2011 zijn we gestart met de aanleg van ons eerste cranberryveld. Hiervoor is het perceel afgeplagd en vervolgens met de hand aangeplant met duizenden cranberrystekken. De traditionele cranberryteelt, in de volle grond,  is onder de Nederlandse omstandigheden niet eenvoudig.  Cranberryplanten zijn zeer gevoelig voor concurrentie van gras en onkruid. Door ons specifieke beheer breiden de cranberry’s zich steeds verder uit in het veld.

Cranberry hangcultuur.

In 2019 zijn we gestart met een nieuwe teeltmethode, namelijk teelt op stellingen. Deze teeltmethode is gericht op een verticale groei. Dit houdt in dat uitlopers van de planten gaan hangen langs de stellingen waardoor aan beide zijden van een stelling een verticale groeiwand ontstaat waaraan de cranberrybessen zich ontwikkelen. De stellingen staan in een klimaatkas om de vaak harde wind op Texel te breken. Dit systeem hebben we de laatste jaren ontwikkeld en is nu goed toepasbaar in de praktijk. Met een goede opbrengst en een uitstekende kwaliteit bessen.

.