Kennis en onderzoek

De bedrijfsmatige teelt van cranberry’s op landbouwgronden in Nederland staat nog in de kinderschoenen. Dit geldt ook voor de kennis over de teelt. IslandBerry  is ook onderzoek- en infocentrum voor de cranberryteelt. Met als doel de biologische cranberryteelt door te laten ontwikkelen tot een volwaardige perspectiefvolle teelt. 

Kennisontwikkeling

Praktijkcentrum IslandBerry speelt een rol bij de ontwikkeling, bundeling, uitwisseling en verspreiding van kennis en informatie omtrent cranberryteelt. Dit doet zij, naast kleinschalig praktijkonderzoek, onder andere door:
•  het informeren, voorlichten en rondleiden van groepen;
•  het adviseren van (potentiele) telers en het begeleiden van projecten ;
•  leer- en ervaringsmogelijkheden voor groen beroepsonderwijs.

Onderzoek

Op verschillende plekken in Nederland is de afgelopen jaren onderzoek op gang gekomen naar de mogelijkheden van cranberryteelt. IslandBerry doet praktijkonderzoek naar nieuwe teeltmethoden, toepassing van mycorrhiza, bevordering bestuiving en diverse vormen van onkruidbeheer.