Kennispunt

De bedrijfsmatige teelt van cranberry’s op landbouwgronden in Nederland staat nog in de kinderschoenen. Dit geldt ook voor de kennis over de teelt. IslandBerry heeft ook de functie van onderzoek- en infocentrum voor de cranberry-teelt. Met als doel de biologische cranberryteelt door te laten ontwikkelen tot een volwaardige perspectiefvolle teelt. 

Op het gebied van kennis en informatie bieden wij het volgende:
•  praktijkonderzoek naar teeltmethoden en onkruidbeheer;
•  een demofunctie voor teeltmethoden;
•  rondleidingen gedurende het groeiseizoen;
•  informatie: artikelen en nieuwsbrieven;
•  het ondersteunen van een landelijk netwerk;
•  het begeleiden van nieuwe cranberry-telers.