09jun

Twee onderzoeksprojecten

Dit jaar onderzoeken we bij Island Berry de toepassing van mycorrhiza. Mycorrhiza is een schimmel waarmee vrijwel alle planten in symbiose leven. Deze nuttige bodemschimmels vergroeien met de wortels en de fijne schimmeldraden vormen als het ware een verbinding tussen bodem en plant. En daarmee heeft de plant een veel grotere mogelijkheid om water en voedingsstoffen op te nemen. En is daardoor  weerbaarder tegen droge omstandigheden en ziektes.

Het belang van mycorrhiza voor de landbouw is lang onderbelicht geweest, maar de laatste jaren is er toenemende belangstelling. Wij onderzoeken de toepassing met verschillende doseringen en manieren van toedieningen. Aan het eind van het jaar hopen we de eerste resultaten te kunnen melden.

Onderzoek naar cranberry’s en veenmos

Ook zijn we dit jaar gestart met een onderzoek naar de combinatie van cranberry’s en veenmos. We hebben een onderzoeksopstelling gemaakt in verschillende kweektafels met verschillende waterstanden.

Aanleiding voor dit onderzoek is het probleem van het zakken van de veenbodem in verschillende veenweidegebieden. Zowel in Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland als Utrecht zoekt men voor de natste veengebieden naar alternatieve mogelijkheden voor de veehouderij.

De cranberry is in beeld als een van de alternatieve teelten. Maar de teelt van cranberry op veen is erg lastig vanwege de hoge concurrentiedruk van gras en onkruid. De combinatie van cranberry en veenmos biedt misschien een goede oplossing hiervoor. Met ons kleinschalig onderzoek proberen wij een bijdrage te leveren.